Eventet har redan varit
I samarbete med Nordvis Records presenterar Tänk På Döden och Nalen den första kvällen av två centrerat kring det fantastiska bandet Wardruna. Fredagen bjuder på en solokonsert av Wardruna´s Einar Selvik, samt konserter med de bägge Svenska banden Forndom, som gör sin första liveframträdande någonsin, samt Draugurinn som gör sitt tredje liveframträdande någonsin. I sanning en unik kväll.

Einar Selvik
Sångaren, kompositören och multiinstrumentalisten Einar Selvik har stigit till världsberömmelse genom sin musikaliska projekt Wardruna, samt genom sitt arbete med  den hyllade tv-serien Vikings på History Channel, där han medverkar både som skådespelare och som co-writer av seriens soundtrack. Hans soloframträdanden låter publiken uppleva Einar’s fantastiska förmåga att trollbinda en helt rum med bara sitt instrument och röst. En unik chans att få uppleva denna artist först solo,  och sedan dagen efter i konstellation med resten av Wardruna-ensemblen.

Forndom
Efter projektets födelse 2012 har Forndom varit ett mångfacetterat projekt som bygger på atmosfärer från de gamla Sörmländska slätterna, fylld med runstenar, gravkullar och mörka skogar.

Med ljudet av ambienta körer, folkmelodier och lyriska teman som består av nordisk religion och sägen, tar mannen bakom projektet, L. Swärd, med oss med på en resa tillbaka i tiden då mänskligheten bodde långt mer nära naturen och gudarna. Forndom är mer än bara en enkel musikaliskt konst-projekt,  det är också L.Swärds filosofi och världsåskådning. En värld fylld av melankoli över det förlorade sambandet med naturen. Men också ett hopp om att vi en dag kommer att hitta vår förlorade visdom.

”Vi får inte glömma att vi är av naturen och naturen är inom oss, därför är också gudarna inom oss och det är förlorade gudar som vi måste finna” – L. Swärd.

Och detta blir alltså väl valt Forndoms första liveframträdande någonsin,

Draugurinn
Enmansprojektet Draugurinn föddes under vintern 2008 och har sedan dess släppt tre stycken skivor med rituell mörk ambient musik. Skapelserna är resultatet av rituellt arbete där shamanistiska verktyg som trummor, ben, naturens ljud och sång fungerar som instrument. Draugurinn finner sin inspiration i naturens visdom,  de gamla och det som finns bland skuggorna.

När (och om) hon uppträder live, blir varje föreställning unik eftersom varje liveakt ska tjäna unika och olika syften. Hittills har det bara hänt två gånger, och vi är säkra på att detta kommer bli en upplevelse utöver det vanliga.

 

Det finns två olika biljetter till detta event. Sittplats och ståplats.
Sittplatsbiljetten kostar 250:- + serviceavgift och ståplats kostar 200:- + serviceavgift.

Vi tillämpar fri placering så det kan vara god ide att komma tidigt för att få den plats ni vill.

 

OBS! Det finns flera oseriösa biljettsidor som köper upp biljetter och säljer i andra hand till ett oskäligt högt pris.  Köp därför alltid din biljett via vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare

På så sätt är ni säkra på att betala korrekt pris samt att biljetten är giltig.

——————————————————————————————————————————————

Tänk På Döden and Nalen presents, In cooperation with Nordvis Records,  the first night of a unique two-day event, based around the Norwegian band Wardruna. The first day includes a solo concert of Wardruna’s Einar Selvik, and also the two Swedish bands Forndom, making their first concert ever, and Draugurinn, making his third live performance ever. Both band also channel musical and esoterical influences from the old north, just as Einar and Wardruna. Truly a unique evening for anyone interested in ancient Scandinavia.

 

Einar Selvik
Singer, composer and multi instrumentalist Einar Selvik has risen to world fame with his musical project Wardruna, and through his involvement with the hit tv-series Vikings on History Channel, appearing both as an actor and as a co-writer on the musical score of the show. His solo performances lets the audience experience Einar´s amazing voice and ability to spellbind an enire room with just his instrument and voice. Shurely a great introduction and complement to the full Wardruna show on the night after.

 

Forndom
Since it’s birth in 2012, Forndom has been a multi-project consisting of art and atmospheres from the ancient Sudermannia plains, filled with rune stones, mound hills and dark forests.

With the sound of ambient choirs, folk melodies and lyrical themes consisting of Norse religion and folklore, the man behind the project, L. Swärd, takes us on a journey back in time when humanity lived far more close to nature and it’s gods. Forndom is more than just a simple art-project. It is also the philosophy of L.Swärd and how he looks upon the world. A world filled with melancholy for the lost connection with nature. But also hope for that we one day will find our lost wisdom.

“We must not forget that we are of nature, and the nature is within us, thus is also the gods within us and it is the lost gods that we must find“ – L. Swärd.

 

Draugurinn
Draugurinn was born during the winter of 2008 and has since then released 3 ritualistic dark ambient albums as well as individual songs written for releases with Panphage (swe), Skogen (swe) and Nawaharjan (ger). When (and if) performing live, each performance become unique since every live act serve unique and different purposes. So far this has happend twice…

The creations are usually results of ritual acts where shaman drums, bones, the sounds of nature and vocals acts as instruments. Draugurinn finds her inspiration in the wisdom of Nature, the old ones and among the shadows.

This concert has two different tickets. Seated and standing. The seated ticket is 250:- + service charge 20:-. Standing ticket is 200:- + service charge 20:-. The seats are not numbered so our suggestion is that you come earily should you want to be seated close to the stage.

 

Stockholm

Vill du ha mer information kring spelningarna och vad som gäller på spelningen?

Frågor & Svar
https://open.spotify.com/artist/1DO3ytbfXlJUOoy77yH7IH