Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL). GDPR skärper kraven på hur företag och organisationer får behandla dina personuppgifter.En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är vid liv. Det innebär att bland annat följande är personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress, fotografi etc.

Nalen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Informationen du ger oss är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande eller för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Vi kan också använda den för att ge relevant information om vår verksamhet eller genomföra utvärderingar.

Vid användning av webbplatsen behandlar vi även automatiskt viss information, bland annat information om hur du använder webbplatsen, teknisk information, IP-adress, vilken webbläsare och vilket operativsystem som används.

Nalen samarbetar med ett antal underleverantörer inom exempelvis biljett- och bordsbokningssystem. Alla underleverantörer som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss är så kallade personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag eller myndighet som behandlar personuppgifter för någon annans räkning. I de fall Nalen använder sig av personuppgiftsbiträden tecknas skriftliga avtal med biträdena som binder dem till att följa lagens krav.

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla något av ändamålen personuppgifterna samlades in för eller för att efterkomma krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från domstol.

Som registrerad har du rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi gör det har du rätt att få se vilka uppgifter vi behandlar om dig genom ett registerutdrag. Om en uppgift är fel eller ofullständig har du rätt att begära att den rättas. Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund för behandlingen, har du rätt att närsomhelst återkalla samtycket med framtida verkan.